Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Długomiłowice - pobierz ogłoszenie; pobierz uchwałę

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Reńska Wieś - pobierz ogłoszenie; pobierz uchwałę

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Większyce - pobierz ogłoszenie; pobierz uchwałę

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radziejów - pobierz ogłoszenie; pobierz uchwałę