Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23 maja 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.17.2024.JGD.3 w sprawie poinformowania stron m.in. o wszczęciu, na wniosek ENERGIA PRZYKONA Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Reńska Wieś” w ramach którego:

- elektrownie wiatrowe (szt. 6) będą zlokalizowane w obrębach:
a) Reńska Wieś: dz. ew. nr: 509, 510, 34, 432/3, 68, 8/6;
b) Gierałtowice: dz. ew. nr 6;
- infrastruktura towarzysząca będzie zlokalizowana w obrębach: Reńska Wieś i Gierałtowice;
- obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje tereny gminy Reńska Wieś w obrębach: Reńska Wieś, Gierałtowice;

pobierz zawiadomienie RDOŚ w Opolu - plik *.pdf

Sesja Rady Gminy Reńska Wieś nr 2/2024 odbędzie się w dniu 29 maja 2024 o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

Porządek obrad dostępny jest TUTAJ.