D O P Ł A T Y   B E Z P O Ś R E D N I E

TERENOWY ODDZIAŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU od dnia 09.04.2013 do 14.05.2013r. we WTORKI I PIĄTKI w godzinach od 9.00 do 14.00 będzie świadczył odpłatnie usługę – wypełniania rolnikom wniosków o dopłaty obszarowe ( bezpośrednie) w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi pokój nr 4.