Wójt Gminy Reńska Wieś zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznej na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Mechnica w sprawie nadania statutu sołectwu w dniu 7 luty 2014 r. o godzinie 18.00.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów w projekcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Mechnica położonemu na terenie Gminy Reńska Wieś.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu  uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Mechnica- pobierz plik (*pdf)