Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w Większycach" - pobierz plik *pdf