Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębowej - pobierz plik *pdf