Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE ? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski rozpoczął prace nad wykonaniem Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN). Uczestnikami projektu są gminy: Bierawa, Cisek, Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym obejmującym tematykę gospodarki energią na wskazanym obszarze, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych służących ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Rolą ZPGN jest podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

ZPGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach Subregionu. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata, będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko bądź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja założeń ZPGN wpłynie na: ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich instalacji wykorzystywanych na terenie Subregionu oraz pochodzących z transportu, zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawę ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Powodzenie tego planu zależeć będzie głównie od stopnia zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji. Osoby i instytucje związane z sektorem obiektów/instalacji użyteczności publicznej, handlem, usługami, przemysłem, sektorem mieszkalnictwa, oświetleniem ulicznym oraz transportem, których działania zostaną zapisane
w ZPGN zyskują przewagę nad przedsięwzięciami spoza dokumentu, w pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Serdecznie zachęcamy zatem do aktywnej współpracy przy opracowywaniu ZPGN oraz zgłoszenia na przygotowanych formularzach planowanych (a przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów) zadań inwestycyjnych z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego oraz ram czasowych realizacji - bezpośrednio na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tj. wykonawcy ZPGN dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie do 8 maja 2015 r.

Formularze dostępne są na stronie Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego www.subregionkk.pl