Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa - pobierz plik (*pdf)