OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś

– obszar położony w sołectwie Radziejów

- pobierz plik *doc