NR. WEW

NUMER BEZPOŚREDNI

DZIAŁ

1

774053201

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i ( FAX )

202

774053202

REF. OŚWIATY

205

774053205

KSIĘGOWOŚĆ

209

774053209

FAX OC

210

774053210

FAX URZĄD GMINY

211

774053211

SEKRETARIAT

212

774053212

WÓJT GMINY

213

774053213

SEKRETARZ

214

774053214

Z-CA WÓJTA

215

774053215

KASA

216

774053216

OBRONA CYWILNA

217

774053217

REF. BUDOWNICTWA

218

774053218

KIER. BUDOWNICTWA

219

774053219

OBSŁUGA RADY GMINY

220

774053220

URZĄD STANU CYWILNEGO

221

774053221

KSIĘGOWOŚĆ

222

774053222

SKARBNIK

223

774053223

REF. PODATKOWY

224

774053224

EWIDENCJA LUDNOŚCI

225

774053225

REF. OŚWIATY

226

774053226

RADCA PRAWNY

227

774053227

OCHRONA ŚRODOWISKA

228

774053228

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

229

774053229

SPÓŁKA WODNA

230

 

GOPS