W nawiązaniu do pisma Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 01 sierpnia 2022 r., znak: DGN-I.7110.16.2022.PP, informuję się że na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.