Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 o godz. 15.00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/45cc85a0-d6d8-4