Bieżąca ocena jakości wody do spożycia (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K-Koźlu) - wodociąg Większyce:

1. pismo PPIS z dnia 12 maja 2023 r., znak: HK.90820.12.3.2023.KK

2. pismo PPIS z dnia 12 maja 2023 r., znak: HK.90820.12.4.2023.KK