Zawiadomienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice

- szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim

TRESĆ ZAWIADOMIENIA DO POBRANIA TUTAJ