Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 24 kwietnia (poniedziałek) 2023roku o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/8b3013f6-02d6-4