Ruszają konsultacje w sprawie zmian do Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023. 

Treść zarządzenia ogłaszającego konsultacje dot. zmiany Programu (pobierz)

Formularz zgłaszania opinii i uwag do zmiany Programu (pobierz)