Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP z dnia 24 kwietnia 2023 roku (pobierz)