Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2023 r. - dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Krępa oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie Opolskim.  

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf