Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu z dnia 04 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zamierzonego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409O Większyce-Łężce-DK38, etap III".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf