Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2023 r., znak: GM-DOK-3.7700.38.2021 - dot. wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Kubeckiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Krępa oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko - kozielskim, w województwie opolskim. 

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf