Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2023 r. - dot. wszczętego postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika — Pana Michała Kubeckiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Krępa oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim.

Pobierz obwieszczenie - plik *.pdf