ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/33/2023 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500

pobierz plik *.pdf