Protokół z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś 
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”