Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 17 listopada 2023 r., znak: ŚR.6220.3.2023 – dot. postępowania (wszczętego na wniosek z dnia 23.03.2023 r. Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z/s w Choruli, ul. Cementowa 1) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: <„Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe”> planowanego do realizacji na terenie działek w obrębie gminy Reńska Wieś i gminy Cisek. Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron postępowania oraz zapewnienia udziału społeczeństwa ww. postępowaniu. 

pobierz obwieszczenie – plik *.pdf