Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na 2024 rok na zadanie pn.