Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 29 lutego 2024 r., znak: ŚR.6220.3.2023  – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: <„Rozszerzenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe”> planowanego do realizacji na terenie działek w obrębie gminy Reńska Wieś i gminy Cisek.

Pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

Pobierz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - plik *.pdf