W nawiązaniu do pisma Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 25 marca 2024 r., udostępnia się ulotkę informacyjną dot. zasad legalnego wydobywania piasku/zwiru przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej wraz z "zawiadomieniem o zamiarze podjęcia wydobywania piasku/zwiru przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej".

pobierz ulotkę wraz z zawiadomieniem - plik *.pdf