Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2022 r. informujące o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Kubeckiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko kozielskim, w województwie opolskim.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

Wójt Gminy Reńska Wieś zarządza konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (pobierz)

Termin konsultacji od 25 października 2022 do 04 listopada 2022.

 

Roczny Program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2023 (pobierz)

Formularz zgłaszania opinii i uwag (pobierz)