Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne tutaj

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

pobierz ogłoszenie - plik *.pdf