Posiedzenie Komisji Społeczno Oświatowej odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś.

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/6a433129-c2b0-4

Protokół z przeprowadzonych konsultacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 "