O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r. oraz wykaz nr 2 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonej do najmu w 2015 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. budowy i przebudowy lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów - pobierz plik *pdf