Zawiadomienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice

- szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim

TRESĆ ZAWIADOMIENIA DO POBRANIA TUTAJ 

Sesja Rady Gminy reńska Wieś odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/e38e2056-e7ab-4