Sesja nr 1/2024  Rady Gminy Reńska Wieś
odbędzie się w dniu 7 maja 2024 o godzinie 16:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne TUTAJ:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2024 r. – zawiadomienie, informujące że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. usługi wodne polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Januszkowice,
  2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,

w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, nie zostało załatwione w terminie określonym w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2024 r., znak: GM-DOK-3.7700.246.2021.KCP, z uwagi na konieczność analizy obszernej dokumentacji przedłożonej do wniosku oraz konieczność wniesienia uzupełnień przez Wnioskodawcę. Przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf