Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu z dnia 29 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.422.2022.SO z dnia 29.08.2023 r., udzielającej Starostwu Powiatowemu w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13,47-220 Kędzierzyn- Koźle, działającego poprzez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, pozwoleń wodnoprawnych w ramach zamierzonego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409O Większyce - Łężce - DK 38, etap III"

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

Komunikaty PPIS w K-Koźlu z dnia 24 sierpnia 2023 r. - dot. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku "Centralne" oraz kąpielisku "Stodoła" na akwenie Dębowa.

Sezon kąpielowy dla kąpieliska "Centralne" oraz kąpieliska "Stodoła" na akwenie Dębowa trwa od 24 czerwca 2023 r. do 03 września 2023 r.

 

pobierz komunikat PPIS plik *.pdf- dot. kąpieliska "Centralne"

pobierz komunikat PPIS plik *.pdf - dot. kąpieliska "Stodoła"