Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Treść ogłoszenia - pobierz plik *pdf

Treść klauzula RODO - pobierz plik *doc

Prognoza oddziaływania na środowisko - prognoza, oświadczenie, rysunek

Rysunek MPZP (projekt) - pobierz plik *pdf

Projekt uchwały - pobierz plik *pdf

Uzasadnienie - pobierz plik *pdf

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2023 - pobierz plik *pdf