Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś oraz zmiany nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś - pobierz

  1. Uchwały Nr LVI/465/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2023 poz. 1253)
  2. Uchwały Nr LVI/466/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2023 poz. 1254)
  3. Uchwały Nr LVI/467/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wodny Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu z dnia 02 sierpnia 2023 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 23.12.2022 r. Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, działającego poprzez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zamierzonego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409O Większyce - Łężce - DK 38, etap III".

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf