Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Kubeckiego, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Krępa oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko - Kozielskim, w województwie opolskim.

pobierz plik - *.pdf

Sezon grzewczy zbliża się, warto więc zadbać o swoje bezpieczeństwo i sprawdzić aktualność przeglądów kominiarskich i wyczyścić przewody kominowe i wentylacyjne.

Więcej informacji na ten temat pod linkiem: https://renskawies.pl/2022/09/21/przypomnienie-o-obowiazkach-wlascicieli-nieruchomosci