Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 marca 2023 r. dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Odry jazem Krępa oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące wykorzystywanie wód do celów żeglugi i zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, w powiecie krapkowickim i kędzierzyńsko - kozielskim, w województwie opolskim.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf

Posiedzenie Komisji Społeczno Oświatowej odbędzie się w dniu 22 marca 2023 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/2b2ada96-6dec-4