65 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 o godzinie 12:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne TUTAJ.

 

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą:

 

1. Wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (szczegóły tutaj)

 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (szczegóły tutaj)

3. Wspieranie lokalnych amatorskich zespołów artystycznych w gminie Reńska Wieś (szczegóły tutaj)