Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś. 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są  dostępne pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/22e65e38-0d47-4

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Dostawy - Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484524/01 z dnia 2022-12-08 - pobierz

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Usługi - Wykonanie usługi dystrybucji węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Reńska Wieś

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00486583/01 z dnia 2022-12-09 - pobierz

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Usługi - Wykonanie usługi dystrybucji węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Reńska Wieś

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00486470/01 z dnia 2022-12-09 - pobierz