Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 07 maja 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.7.2024.AW.3 w sprawie poinformowania stron o wszczęciu, na wniosek ENERGIA PRZYKONA Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Gierałtowice” w ramach którego:

- elektrownie wiatrowe (szt. 4) będą zlokalizowane na terenie gminy Reńska Wieś w obrębach: Gierałtowice, Naczysławki.

- infrastruktura towarzysząca będzie zlokalizowana na terenie gminy Reńska Wieś w obrębach: Gierałtowice, Naczysławki oraz Łężce.

pobierz zawiadomienie RDOŚ w Opolu - plik *.pdf

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów” - pobierz

UCHWAŁA NR LXVIII/556/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2023 poz. 1253) - uchwała, podsumowanie, uzasadnienie