19 kwietnia o godz. 15:00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Większycach odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno- Oświatowej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Posiedzenie wyjazdowe do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Większycach. Zapoznanie się ze strukturą szkoły, liczbą oddziałów, liczbą uczniów, liczbą nauczycieli, pracowników obsługi, itp. Przegląd pomieszczeń szkolnych – sal dydaktycznych, obejścia zewnętrznego szkoły, osiągnięcia dydaktyczne, sportowe uczniów, potrzeby remontowe oraz inwestycyjne szkoły.

3. Sprawy bieżące (m.in. opiniowanie uchwał na najbliższą sesję).

4. Zakończenie posiedzenia.