Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany położony w sołectwie Dębowa - plik *pdf

Informacja o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli (Centralne, Stodoła) na akwenie Dębowa - woda jest przydatna do kąpieli.

pobierz plik 1 - *.pdf

pobierz plik 2 - *.pdf