W najbliższym czasie w sołectwach Gminy Reńska Wieś odbędą się zebrania wiejskie w celu uchwalenia wniosków o przyjęcie do realizacji przedsięwzięc finansowanych z funduszu sołeckiego w 2016 roku. Zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich.

Podajemy terminy zebrań wiejskich:

  1. Sołectwo Długomiłowice- 12.09.2015r., godz. 18:00 w sali OSP
  2. Sołectwo Mechnica - 14.09.2015r., godz. 20:00 w domu parafialnym
  3. Sołectwo Dębowa- 16.09.2015r., godz. 18:00 w centrum rekreacji wiejskiej
  4. Sołectwo Bytków- 17.09.2015r., godz.19:00 w domu Sołtyski
  5. Sołectwo Naczysławki- 18.09.2015r., godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej
  6. Sołectwo Komorno- 18.09.2015r., godz. 18:00
  7. Sołectwo Łężce- 19.09.2015r., godz. 18:00 w salce socjoterapeutycznej im. o. Pio
  8. Sołectwo Reńska Wieś- 21.09.2015r., godz. 18:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury                  w Reńskiej Wsi
  9. Sołectwo Większyce- 22.09.2015 r., godz. 18:00, w sali mniejszości niemieckiej
  10. Sołectwo Gierałtowice- 25.09.2015r., godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej