O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518)  Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, wywieszono wykaz nr 4 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2014 r. w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz wykaz nr 5 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2014 r. w formie bezprzetargowej.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  2014r
Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Reńska Wieś w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 r.- pobierz plik (*xls) 
Kamionka, Mechnica, Poborszów, R. Wieś, Pokrzywnica, Komorno, Większyce-  pobierz plik (*pdf)
Długomiłowice,Łężce, Gierałtowice, Bytków, Dębowa, Radziejów, Pociękarb, Naczysławki- pobierz plik (*pdf)