Obwieszczenie

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 grudnia 2014 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mechnica

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 104/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 grudnia 2014 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mechnica, które odbędzie się 9 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 1800 w sali gimnastycznej w Mechnicy, ul. Kwiatowa 4.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
 3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sołtysa.
 6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Marian Wojciechowski

Obwieszczenie

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 grudnia 2014 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Naczysławki

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 105/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 grudnia 2014 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Naczysławki, które odbędzie się 10 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Naczysławkach, ul . Główna 6.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
 3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sołtysa.
 6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Marian Wojciechowski