Szanowni Państwo,

przedstawiamy projekt Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  Projektem planu objęte są gminy: Bierawa, Cisek,  Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN – to dokument o znaczeniu strategicznym, którego realizacja przyczyni się m.in. do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze wszystkich instalacji jak i transportu, zwiększenia efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawy ładu przestrzennego,  
a także rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

ZPGN – to również szansa na pozyskanie w najbliższych latach  środków unijnych  na realizację zadań inwestycyjnych przez  podmioty publiczne i prywatne, które zgłosiły chęć uczestniczenia w tym Planie i przedstawiły propozycje swoich działań. 

Jeżeli więc zgłosiliście już Państwo propozycje  planowanych inwestycji – sprawdźcie  czy zostały zawarte w projekcie dokumentu. Jeżeli chcecie przystąpić do Planu –  czekamy na Państwa formularze zgłoszeń  tylko do 15  czerwca.

Wszystkie uwagi do  Projektu Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy wysyłać bezpośrednio na adres wykonawcy tj.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O szczegóły możecie Państwo  pytać również  lokalnych koordynatorów projektu, pod numerami telefonów:

Bierawa

Katarzyna Kostka

487 21 63

Zawadzkie

Marek Matuszczak

462 31 11

Cisek

Beata Staiszczyk

487 11 72

Powiat Strzelecki

Marcin Hurek

440 17 90

Reńska Wieś

Grzegorz Wojtaszek

482 01 07

Katarzyna Łapczuk

440 17 85

Pawłowiczki

Joanna Maciąg

403 64 73

Powiat  Kędzierzyńsko-Kozielski

Aleksandra Prochera

405 27 49

Polska Cerekiew

Ireneusz Smal

480 14 71

Kędzierzyn-Koźle

Beata Pierzchlewicz

40 50 362

Ujazd

Iwona Warzecha

404 87 54

Dariusz Kantor

40 50 370

Jemielnica

Radosław Wojciechowski

462 35 09

Beata Sęk

40 50 363

PROJEKT ZPGN: I część pobierz plik (*zip), II część pobierz plik (*zip), III część pobierz plik (*zip)

I część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

II część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

III część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

IV część dokumentu- pobierz plik (*pdf)

Ankieta - budynki, instalacje

Ankieta - flota pojazdów

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Reńska Wieś informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś (www.renskawies.pl/bip/ w zakładce „gospodarka mieniem komunalnym”) umieszczono wykaz nr 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r. oraz wykaz nr 2 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś przeznaczonej do najmu w 2015 r.