Obwieszczenie

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 31 grudnia 2014 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Komorno

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 110/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 grudnia 2014 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Komorno, które odbędzie się 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 1800 w sali warsztatów mechanizacji rolnictwa Zespołu Szkół w Komornie, ul. Harcerska 81.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
 3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sołtysa.
 6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Marian Wojciechowski

Obwieszczenie

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 grudnia 2014 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łężce

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 103/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 grudnia 2014 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łężce, które odbędzie się 17 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 1600 w salce parafialnej w Łężcach, ul. Kościelna 5.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
 3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sołtysa.
 6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Marian Wojciechowski