Obwieszczenie

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 grudnia 2014 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długomiłowice

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 100/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 grudnia 2014 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długomiłowice, które odbędzie się 21 lutego 2015 r. (sobota) o godz. 1800 w sali OSP w Długomiłowicach, ul. Główna 23.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
 3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sołtysa.
 6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Marian Wojciechowski

Obwieszczenie

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 30 grudnia 2014 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 102/2014 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 grudnia 2014 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka, które odbędzie się 24 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Kamionce, ul. Szkolna 2.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji.
 3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Sołtysa.
 6. Wybór członków Rady Sołeckiej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Marian Wojciechowski