Sesja Rady Gminy Reńska Wieś odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 o godzinie 15:00

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne TUTAJ

Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z dnia 22.01.2024 r. - informuje się organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom, że na podstawie art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), Zarząd Województwa Opolskiego przedstawił projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, podjęty uchwałą Nr 11435/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” który został skierowany do konsultacji społecznych i opiniowania. W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania uwag do ww. projektu - wg. odpowiedniego harmonogramu i na właściwym formularzu. 

1. Uchwała ZWO Nr 11435/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. - pobierz plik *.pdf

2. Projekt Programu – zał. do projektu uchwały Sejmiku przyjętego uchwałą ZWO z Nr 11435/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. - pobierz plik *.pdf

3. Harmonogram konsultacji pobierz plik *.pdf

4. Formularz uwag podczas konsultacji projektu pobierz plik *.pdf

Termin prowadzenia konsultacji: 22 stycznia 2024 r. – 21 lutego 2024 r.

 

Projekt Programu zamieszczony został również w BIP UMWO pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2023/12/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-2024-r/