Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

(stan na 31.12.2020):

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - D.Kazmierz-Piwowarczyk

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - B.Franica

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - D.Marzec-Chodyniecka

 

Dyrektor ZSK Większyce - A.Wrazidło

Dyrektor Przedszkola w Mechnicy - E.Szczepańska

Dyrektor  ZSP Długomiłowice - J.Belko

Dyrekor ZSP Reńska Wieś - J.Matuszewska

Dyrektor ZS Komorno - J.Bęben

Dyrektor ZSP Pokrzywnica - B.Młynarczyk