Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (pobierz)

Odpowiedź na petycję: 

UCHWAŁA NR XVII/135/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie złożonej petycji
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscwego  (pobierz)

Fundacja Rozwoju Obrotu  Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa  Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP (petycja do pobrania)