UCHWAŁA NR XIV/117/2019
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2020 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.189
Ogłoszony: 10.01.2020

Głosowano w sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2020,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13) Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Waldemar Krybus
NIEOBECNI (1) Szymon Kaboth